Verzija InsurLab 3.2.784

Objavljeno sreda, 14 decembar 2016

    Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.784

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

 

1.       Promijenjeni podaci u knjizi štetnika za 2015. Na zahtjev Aura osiguranje I to :

2.        Ugrađena kontrola šteta po osiguraniku, bilo da je u pitanju jedan ili više osiguranika. Takođe omogućeno brisanje osiguranika u slučaju kada se na polisi definiše više osiguranika

3.       Ugrađena kontrola na knjiženje polisa životnog osiguranja u smislu kontrole definisane šeme knjiženja(konta) na nivou tarife. Ukoliko šema knjiženja nije definisana pojaviće se poruka Opcija (dugme) knjiženje neće biti omogućena ukoliko se prilikom učitavanja fajla pojavi ova poruka.

4.       Promijenjen sistem konekcija i rekonekcija, ba bi se izbjeglo pucanje programa na terenu.

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

 

 

Pogodaka: 1511