Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Verzija InsurLab 3.2.789

Objavljeno utorak, 27 decembar 2016

    Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.789

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Ugrađena kontrola na kopiranje parametera  na definisanju obračuna za provizije preuzimača rizika.  Sada program ne dozvoljava da se duplo kopiraju parametri iz prethodnog obračuna.

2.       Ispravljena greška , koja se manifestovana u nekim slučajevima za izlistu AR902.

3.       Ispravljena(sklonjena) poruka sa arhiviranja dnevnika , koja doduše nije uticala na produkciju (“p.napomena...“)

4.       Omogućeno parametar za PZO polise koje se izdaju na tromjesečnom  skadencom.Parametar je („TGODINA“).

5.       Otklonjen nedostatak kod opcije „Kreiranje/Regeneracija korisničkih prava“.

6.       Ugrađena dopuna dokumenata korekcija, a u dijelu potvrde datuma isteka/prekida polise. Na prihvati se javlja maska

    Operater  mora da unese datum isteka ili prekida polise. Kontrola je postavljena da datum isteka ne može biti izvan postojeće skadence. Ukoliko se radi produženje skadence potrebno je označiti check polje „produzenje skadence“.

 

7.        

    Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

Pogodaka: 1239